Kwartalnik Samorządowy

Kwartalnik Samorządowy

„Kronika Gminy Miejska Górka” - pod takim tytułem na naszym, lokalnym rynku prasowym od bieżącego 2019 roku ukazywało się będzie nowe, samorządowe czasopismo, które, mam nadzieję, zostanie przychylnie przyjęte przez Czytelników. Gazeta wydawana będzie 4 razy w roku, w nakładzie 700 egzemplarzy. Na jej łamach chcemy prezentować wszystkie, najważniejsze wydarzenia z życia publicznego, gospodarczego, kulturalnego i sportowego naszej „małej ojczyzny”. Atrakcyjności czasopismu przysporzy zapewne przyjazna szata graficzna i to, że w całości będzie kolorowe. Pisaniem tekstów do gazety i jej składem zajmować się będą przede wszystkim pracownicy Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności w Miejskiej Górce, wydawcy kwartalnika. Do jego współredagowania zaprosiliśmy także znawców różnych dziedzin, a szczególnie zagadnień historycznych. „Kronika Gminy Miejska Górka” będzie bezpłatna. Warto dodać, że oprócz wydania papierowego, czasopismo udostępnione zostanie w wersji elektronicznej na stronie internetowej wydawcy.

Marek Stach
dyrektor OKSiAL w Miejskiej Górce

Pliki do pobrania