Chór Halina

Chór „Halina” powstał 6 czerwca 2016 r. w Konarach i działa przy Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce.

Jest to grupa mieszana, zrzeszająca osoby w różnym wieku, pragnące rozwijać swoje umiejętności wokalne i pasję do śpiewania. W repertuarze ma głównie utwory ludowe, biesiadne i sakralne. Występuje podczas lokalnych imprez i uroczystości.

W swojej działalności nawiązuje do bogatej tradycji chóru o tej samej nazwie, który funkcjonował w Konarach od 1911 r. do początku lat 80 – tych ubiegłego wieku. 

Zespół liczy 31 chórzystów. Są to: J. Andrzejewska, A. Antkowiak, M. Chytrowska, U. Dupiczak, M. Głowacz, M. Głowacz – Zelek, K. Huchrak, B. Kaczmarek, M. Kałuża, M. Chytrowska, D. Krzyżosiak, A. Matuszak, P. Matuszak, H. Mencel, M. Mikołajczyk, R. Olejniczak, T. Polna, G. Przybecki, M. Rakowska, M. Rosa, M. Skupin, I. Sobasik, M. Spica, L. Stachowska, Sz. Stachowski, M. Szydłowska, A. Woźna, E. Woźna, M. Woźny, J. Kaczmarek, F. Spica.

Dyrygentem chóru jest Katarzyna Chmielarczyk. Funkcję przewodniczącej zespołu pełni Marlena Głowacz - Zelek.