Strefa Edukacyjna

Strefa Edukacyjna

W jej skład wchodzą: 

● sale lekcyjne

● sala konferencyjna

● pokoje dla nauczycieli (trenerów)

● zaplecze kuchenne

● szatnia z umywalkami i węzłami sanitarnymi

W strefie edukacyjnej znajdują się dwie sale komputerowe oraz jedna salka językowa, służące do przeprowadzania zajęć szkolnych i  pozaszkolnych. Mieści się w niej także sala konferencyjna dla 30 osób, wyposażona w projektor multimedialny. W tej części obiektu usytuowane są również pokoje dla nauczycieli (trenerów) i opiekuna obiektu, zaplecze kuchenne oraz szatnie i sanitariaty.