Zespół Śpiewaczy Góreczanki

Historia zespołu „Góreczanki" rozpoczęła się w 1978 r. Grupa powstała przy Kole Gospodyń Wiejskich w Miejskiej Górce. Jej założycielką była Daniela Pawlicka, z którą współpracowały Stefania DubickaMaria Czerwińska

Zespołowi patronowała wówczas Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Sobiałkowie. W późniejszym czasie grupę wspierali Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska" oraz Urząd Miejski w Miejskiej Górce. Obecnie działa ona pod egidą Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej.

Instruktorami zespołu byli nieżyjący już panowie Bruno Kranz, Kazimierz Nowak i Stanisław Rojda, a także Jadwiga DomańskaMieczysław Pietryka.

Obecnie grupa liczy 13 osób. Jej kierownikiem muzycznym i  akompaniatorem jest Arkadiusz Stasiak, a przewodniczącą Małgorzata Olejniczak.  W repertuarze „Góreczanki" mają m.in. piosenki biesiadne, ludowe, żołnierskie, kolędy i pastorałki. 

Zespół aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta i gminy. Występuje na  imprezach i okolicznościowych uroczystościach lokalnych, m. in. Wiankach, Dniach Miejskiej Górki, dożynkach gminnych itp. Bierze też udział w festiwalach, przeglądach i konkursach zespołów śpiewaczych, odbywających się w powiecie rawickim oraz na terenie województwa dolnośląskiego.

W jego skład wchodzą: S. Dubicka, J. Kolbuch,. J. Maciejewska, L. Maćkowiak, B. Miler, M. Miller, M. Olejniczak, J. Spychalska, M. Szczurna, I. Szlachetka, D. Warczewska, K. Wawrzyniak.