TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ”

Odzyskanie niepodległości przez Polskę po długotrwałej niewoli pruskiej było nie tylko szansą, ale i wyzwaniem. Odbudować, a raczej stworzyć od nowa, trzeba było wszystkie dziedziny życia codziennego: gospodarkę, siły zbrojne, kulturę, naukę. Pojawił się także nowy aspekt – sport. Ta nowa dla Polaków dziedzina szybko zaczęła dostarczać wzruszeń i dumy w nowo tworzonym kraju.

Działalność sportową w Miejskiej Górce zapoczątkowało utworzone 1 marca 1921 r. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”.
Pierwszym naczelnikiem był Julian Skrzypczak. Działalność „Sokoła” nie ograniczała się tylko do ćwiczeń gimnastycznych, była też nauka strzelania z karabinu, szermierka oraz zapasy.
W grudniu 1932 r. przy Towarzystwie Gimnastycznym utworzono wydział „Sokolic”. Funkcję naczelniczki pełniła Leokadia Guzikowska . Członkinie miały swój strój galowy w kolorze granatowym, składający się z kapelusza z odznaką, spódniczki, żakietu z wyłogami, kokardy, białej bluzki, czarnych pończoch i butów.
„Sokół” prowadził także działalność kulturalno-rozrywkową.
Odbywały się pokazy tańców ludowych, organizowane wspólnie z „sokolicami”przedstawienia w formie pantomimy gimnastycznej, a także typowe zabawy ludowe.
Na fot. członkowie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

(źródło Archiwum OKSiAL)