Podwójny Jubileusz w Sobiałkowie

W sobotę 21 października br., na sali wiejskiej w Sobiałkowie odbyła się impreza, z okazji przypadających w tym roku jubileuszy 10-lecia Zespołu Śpiewaczego Włościanie i 60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Sobiałkowie.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się sekretarz gminy Joanna Pląskowska , dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej Marek Stach  z małżonką ,radni Rady Miejskiej Wiesława Nowakowska i Bernard Cieślak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Sobiałkowie Krzysztof Jóźwik,  sołtys Sobiałkowa Beata Szwarc, pełnomocnik do spraw Kół Gospodyń Wiejskich w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Anna Kryś oraz delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobiałkowie -  sekretarz Jakub Kupczyk i skarbnik Natalia Wąsik.  . Na uroczystość zaproszeni zostali również przedstawiciele  Kół Gospodyń Wiejskich  z gminy Miejska Górka, delegacje Zespołów Śpiewaczych Pod Klonem i Góreczanki  oraz koła śpiewu im. B. Dembińskiego.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele parafialnym, którą odprawił ks. Bogdan Górniak .  W dalszej części obchodów jubileuszu, akompaniator zespołu  Jan Lewandowski przedstawił  historię Włościan,  po której obecni członkowie – Bronisława Sobieraj, Gabryjela Stachowiak, Barbara Wincek, Krystyna Knychała, Danuta Jankowiak, Maria Knychała, Mariola Kolibabka, Elżbieta Werno, Bernadeta Maćkowiak, Danuta Junory, Jan Lewandowski Andrzej Olejniczak, Ryszard Samol, Robert Plewiński, Karol Kośmider, Marian Przewoźny, Zygmunt Cichowlas i Eugeniusz Jakubowski  oraz byli członkowie  - Stanisława Klak, Hanna Wejman, Maria Woźniak, Barbara Konieczna, Martyna Stelmach, Arkadiusz Stasiak, Jerzy Klak, Leszek Skrzypczak i Tadeusz Staśkiewicz otrzymali pamiątkowe medale.  W drugiej części ceremonii przewodnicząca KGW Sobiałkowo przedstawiła najważniejsze osiągnięcia i sukcesy  koła, które wydarzyły się w ciągu ich sześćdziesięcioletniej działalności. Jubileusz był okazją do wręczenia wyróżnień. Statuetki za długoletnie członkostwo otrzymały - Maria Werno, Urszula Nowak, Czesława Wawrzyniak, Kazimiera Dalibor, Stanisława Sobieraj , Anna Matysiak, Regina Sobieraj i Janina Siecla natomiast statuetki   za zaangażowanie i długoletnią działalność na rzecz KGW odebrały- Bronisława Sobieraj, Gabriela Stachowiak, Barbara Wincek i Elżbieta Werno. Okolicznościowe medale obecnym i byłym członkom zespołu Włościanie  oraz statuetki dla wyróżnionych z KGW w Sobiałkowie wręczyli sekretarz J. Pląskowska i dyrektor OKSiAL M. Stach. 

Podczas uroczystości nie zabrakło gratulacji, które jako pierwsi na ręce przedstawicielek B. Sobieraj i G. Stachowiak złożyli  sekretarz J. Pląskowska, która w imieniu burmistrza przekazała  prezent jubilatom oraz dyrektor M. Stach, który również  wręczył upominki . Życzenia pomyślności na dalsze lata działalności złożyli także pozostali goście i przedstawiciele przybyłych delegacji. Nie zabrakło również  jubileuszowego tortu i toastu . W części artystycznej dla przybyłych zaśpiewał jubilat zespół Włościanie , zapraszając do wspólnego świętowania i zabawy.