PIASKOWANIE I AERACJA PŁYTY BOISKA

W ostatnim tygodniu września Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, przeprowadził na boisku treningowym Stadionu Miejskiego zabiegi pielęgnacyjne, polegające na piaskowaniu (rozsiano 50 ton piasku) oraz aeracji wgłębnej (napowietrzaniu) płyty boiska.

Ich celem jest poprawa przepuszczalności gleby oraz usunięcie powstałych w wyniku eksploatacji nierówności.
Prace wykonała firma "Rol Invest" z siedzibą w Skórzewie.