Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025

 

W 2022  roku  Ośrodek, Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce otrzymał dofinansowanie w kwocie 11 846,00 zł w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formie e-booków i/lub synchrobooków- Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.   

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”.