„ORGANY WIELKOPOLSKI" PO RAZ OSTATNI W TYM ROKU

W dniu 18 października br., w miejskogóreckim kościele parafialnym miał miejsce ostatni z trzech koncertów, realizowanych w ramach IV Festiwalu Muzycznego „Organy Wielkopolski". W wydarzeniu udział wzięli uczniowie ze szkół gminy Miejska Górka wraz ze swoimi opiekunami.

Nie zabrakło także dorosłych melomanów muzyki klasycznej. Wśród słuchaczy obecny był również burmistrz Miejskiej Górki Karol Skrzypczak.
Zebranych powitał dyrektor OKSiAL Marek Stach, który wyraził nadzieję, że przeprowadzone koncerty przyczynią się do popularyzacji muzyki klasycznej i będą zachętą do jeszcze większego zainteresowania tym gatunkiem muzyki. Skierował on także podziękowania wszystkim tym, którzy uczestniczyli w tegorocznym muzycznym festiwalu, szczególnie młodzieży szkolnej, nauczycielom i dyrektorom z miejskogóreckich placówek oświatowych.
W ostatnim koncercie przed widownią zaprezentowały się młode artystki - Karina Chomicz (sopran) oraz Paulina Bartkowiak (organy). Rozpoczął się on wykonaniem Preludium i fuga g-moll BWV 535 J.S.Bacha. Następnie publiczność miała przyjemność wysłuchać innych kompozycji mistrzów muzyki poważnej, takich jak między innymi: : G. F. Haendela, F. Mendelssohna- Bartholdy`iego, czy W. A. Mozarta.
Na zakończenie artystom oraz prowadzącemu koncert, Antoniemu Hoffmannowi z filharmonii poznańskiej, w podziękowaniu za występ, uczniowie wręczyli bukiety kwiatów.
Warto przypomnieć, że wszystkie 3 koncerty odbywały się według koncepcji artystycznej prof. Elżbiety Karolak. Ich organizatorem była Fundacja Artystyczno - Edukacyjnej „Puenta" z Poznania, a współorganizatorami Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej i parafia Miejska Górka. W odbytych koncertach uczestniczyło blisko 500 słuchaczy.