ZAPRASZAMY RĘKODZIELNIKÓW I WYSTAWCÓW DO UDZIAŁU W III WIGILII GMINNEJ

Zapraszamy artystów, rękodzielników, rzemieślników, wytwórców produktów lokalnych do udziału w tegorocznej Wigilii Gminnej, która odbędzie się 17 grudnia br. w Miejskiej Górce.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Zainteresowani wystawcy proszeni są o wypełnienie i przesłanie poniższej karty zgłoszenia na adres kultura@miejska-gorka.pl lub złożenie  osobiście w OKSiAL, ul. Jana Pawła II 6 w M. Górce.
Na zgłoszenia czekamy do dnia 30 listopada  br.
Więcej informacji można uzyskać pod nr 65 547 41 81.

Pliki do pobrania