SPOTKANIE Z LOKALNĄ HISTORIĄ

17 maja br. w ramach XX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w Ośrodku Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce odbyła się lekcja historyczna „Powstanie Wielkopolskie na ziemi rawickiej”.

Wzięła w niej udział młodzież z miejskogóreckiego Zespołu Szkół. Temat przybliżył zebranym Witold Giejdasz, kustosz Muzeum Ziemi Rawickiej. Gość opowiadał m.in. o początkach ruchu zbrojnego na naszym terenie, osobach, których działalność miała znaczący wpływ na przebieg powstania oraz mogiłach poległych powstańców znajdujących się na terenie powiatu rawickiego. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała przekazanych informacji. Mogła obejrzeć także zdjęcia, odznaczenie powstańcze oraz mundur. Na zakończenie spotkania dyrektor miejskogóreckiej instytucji kultury Marek Stach podziękował wszystkim za udział w spotkaniu, które było ostatnim punktem programu przygotowanego na tegoroczny Tydzień Bibliotek. Następnie wręczył gościowi upominek z publikacjami dotyczącymi Miejskiej Górki.