POWSTANIE WIELKOPOLSKIE ŚWIĘTEM PAŃSTWOWYM

27 grudnia 2021 roku po raz pierwszy obchodzony będzie „Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego”, który ustanowiony został świętem narodowym.

Inicjatorem nadania zrywowi powstańczemu tak wysokiej rangi był prezydent RP Andrzej Duda. W dniu 1 października Sejm przychylił się do propozycji głowy państwa i w dniu 1 października przyjął ustawę ustanawiającą nowe święto państwowe, a 28 października jednogłośnie poparł ją Senat. Podjęcie takiej decyzji było odpowiedzią na głosy przedstawicieli społeczności, działaczy patriotycznych i władz samorządowych z Wielkopolski. Celem ustanowionego święta jest rozpowszechnienie wiedzy i kultywowanie pamięci o Powstaniu Wielkopolskim.
W Gminie Miejska Górka na obchody 103. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego zorganizowane zostaną między innymi okolicznościowe wystawy, złożone zostaną wiązanki kwiatów w miejscach pamięci. Uroczystości upamiętniające zakończą się mszą świętą w intencji powstańców w miejskogóreckim kościele parafialnym.