MUZYCZNE ŚWIĘTOWANIE DNIA NIEPODLEGŁOŚCI

W minioną niedzielę, 12 listopada br., w Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce odbył się „Koncert Patriotyczny” z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Sala widowiskowa tego popołudnia była wypełniona do ostatniego miejsca. W wydarzeniu udział wzięli między innymi przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół i przedszkoli, szefowie miejskogóreckich stowarzyszeń i organizacji społecznych.
Wszystkich przybyłych powitał Marek Stach, dyrektor OKSiAL, który podkreślił znaczenie dnia 11 listopada w historii polskiego narodu. „Polska przetrwała czasy zaborów dzięki silnemu poczuciu narodowej tożsamości, która miała mocne kulturowe korzenie, w postaci języka, sztuki i tradycji. Dlatego nawet brak własnego państwa nie okazał się dla niej zagrożeniem” – powiedział.
Koncert miał bardzo uroczysty charakter i wyjątkową oprawę muzyczną. W programie dominowały utwory o tematyce patriotycznej, przeplatane rysem historycznym, zawierającym najważniejsze wydarzenia dotyczące walki Polaków o wolność. Świętowanie rozpoczęło się odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego” przy akompaniamencie Orkiestry Dętej pod batutą Damiana Ruskowiaka. Podczas swojego występu muzycy zagrali również wiązankę pieśni wojskowych, marsze i znane melodie filmowe. Muzyczna część została wzbogacona informacjami na temat wykonanych kompozycji. W pieśniach legionowych i żołnierskich zaprezentowało się Koło Śpiewu im. Bolesława Dembińskiego pod dyrekcją Jowity Augustyniak. Chórzystom akompaniował Andrzej Słowikowski. Oprócz wspomnianych pieśni wykonali również melodie ludowe z Krakowskiego i Lubelskiego, zachęcając publiczność do wspólnego śpiewania.
Wykonawcą, który zakończył „Koncert Patriotyczny” był kwartet smyczkowy „Wroclavia Quartet” z Wrocławia. Artystki zagrały utwory patriotyczne i muzykę popularnych tańców, takich jak polonez i tango.
Wszystkie występy publiczność nagrodziła gorącymi oklaskami. Artyści otrzymali pamiątkowe statuetki i kwiaty, które wręczyli im: burmistrz Karol Skrzypczak, przedstawiciele Rady Miejskiej w Miejskiej Górce przewodniczący Zdzisław Goliński i wiceprzewodnicząca Barbara Szewczyk, oraz dyrektor OKSiAL, Marek Stach. Organizatorzy zadbali również o to, by każdy uczestnik otrzymał patriotyczną przypinkę.
Warto dodać, że wydarzeniu towarzyszyła wystawa poświęcona 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.